rejestracja

Formularz zgłoszenia na konferencję poświęconą nowej mobilności
„to be or not to be… – czyli czas na nową mobilność”

7 czerwca 2018 Teatr Szekspirowski w Gdańsku

 

Imię

Nazwisko

Telefon

Email

Nazwa Firmy

Adres Firmy

NIP

Rejestracja (wybierz właściwe pole)

cena obejmuje: udział w konferencji, przerwy kawowe, materiały, lunch, koncert wieczorny
do podanych cena należy doliczyć VAT.

Wiadomość dodatkowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę z o.o. windhunter-mobility z siedziba w Koszalinie
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji projektu: Konferencja „„To be or not to be – czyli czas na nową mobilność” (zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz.
631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań wideo wykonanych
podczas Konferencji.

w przypadku problemów prosimy o kontakt telefoniczny